22/01/2021 S15

Polonia-Dobieszyn: Servizi forestali

2021/S 015-033904

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dobieszyn
Indirizzo postale: ul. Dobieszynek 7, 26-804 Stromiec
Città: Dobieszyn
Codice NUTS: PL921 Radomski
Codice postale: 26-804
Paese: Polonia
Persona di contatto: Justyna Mendelewska
E-mail: justyna.mendelewska@radom.lasy.gov.pl
Tel.: +48 6195139
Fax: +48 6195379
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.dobieszyn.radom.lasy.gov.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: państwowe gospodarstwo leśne lasy państwowe
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: gospodarka leśna

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn w roku 2021

Numero di riferimento: SA.270.1.10.2020
II.1.2)Codice CPV principale
77200000 Servizi forestali
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki rolno-łąkowej, łowiectwa, gospodarstwa szkółkarskiego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn w roku 2021.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3 091 621.20 PLN
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Gospodarka leśna w leśnictwie Sucha + OHZ + gospodarka rolno-łąkowa

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
77200000 Servizi forestali
77210000 Servizi di lavorazione boschiva
77211000 Servizi connessi alla lavorazione boschiva
77211100 Servizi di sfruttamento forestale
77211200 Trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale
77211300 Servizi di disboscamento
77211400 Servizi di taglio alberi
77211500 Servizi di manutenzione alberi
77211600 Seminagione di piante
77230000 Servizi connessi alla silvicoltura
77231000 Servizi di gestione silvicola
77231200 Servizi di controllo di infestazioni silvicole
77231600 Servizi di afforestazione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL921 Radomski
Luogo principale di esecuzione:

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Dobieszyn

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łowieckiej oraz gospodarki rolno-łąkowej do wykonania na terenie właściwym dla danego pakietu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Aspekty środowiskowe / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w Opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Gospodarka leśna w leśnictwach Winiary, Kępa Niemojewska, Trzebień

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
77200000 Servizi forestali
77210000 Servizi di lavorazione boschiva
77211000 Servizi connessi alla lavorazione boschiva
77211100 Servizi di sfruttamento forestale
77211200 Trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale
77211300 Servizi di disboscamento
77211400 Servizi di taglio alberi
77211500 Servizi di manutenzione alberi
77211600 Seminagione di piante
77230000 Servizi connessi alla silvicoltura
77231000 Servizi di gestione silvicola
77231200 Servizi di controllo di infestazioni silvicole
77231600 Servizi di afforestazione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL921 Radomski
Luogo principale di esecuzione:

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Dobieszyn

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie właściwym dla danego pakietu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Aspekty środowiskowe / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w Opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Gospodarka leśna w leśnictwie Zawady

Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari
77200000 Servizi forestali
77210000 Servizi di lavorazione boschiva
77211000 Servizi connessi alla lavorazione boschiva
77211100 Servizi di sfruttamento forestale
77211200 Trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale
77211300 Servizi di disboscamento
77211400 Servizi di taglio alberi
77211500 Servizi di manutenzione alberi
77211600 Seminagione di piante
77230000 Servizi connessi alla silvicoltura
77231000 Servizi di gestione silvicola
77231200 Servizi di controllo di infestazioni silvicole
77231600 Servizi di afforestazione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL921 Radomski
Luogo principale di esecuzione:

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Dobieszyn

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie właściwym dla danego pakietu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Aspekty środowiskowe / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w Opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Gospodarka leśna w leśnictwie Studzianki

Lotto n.: 7
II.2.2)Codici CPV supplementari
77200000 Servizi forestali
77210000 Servizi di lavorazione boschiva
77211000 Servizi connessi alla lavorazione boschiva
77211100 Servizi di sfruttamento forestale
77211200 Trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale
77211300 Servizi di disboscamento
77211400 Servizi di taglio alberi
77211500 Servizi di manutenzione alberi
77211600 Seminagione di piante
77230000 Servizi connessi alla silvicoltura
77231000 Servizi di gestione silvicola
77231200 Servizi di controllo di infestazioni silvicole
77231600 Servizi di afforestazione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL921 Radomski
Luogo principale di esecuzione:

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Dobieszyn

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie właściwym dla danego pakietu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Aspekty środowiskowe / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w Opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 202-490246
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:

Gospodarka leśna w leśnictwie Sucha + OHZ + gospodarka rolno-łąkowa

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/01/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Zakład Usług Leśnych Dariusz Mielak
Indirizzo postale: Szczyty 30A
Città: Białobrzegi
Codice NUTS: PL921 Radomski
Codice postale: 26-800
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 442 667.43 PLN
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 848 889.10 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:

Gospodarka leśna w leśnictwach Winiary, Kępa Niemojewska, Trzebień

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/12/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Krzysztof Drela
Indirizzo postale: Dębowola 6
Città: Magnuszew
Codice NUTS: PL921 Radomski
Codice postale: 26-910
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MA-RO Marcin Rosłaniec
Indirizzo postale: Glina 32
Città: Rzeczyca
Codice NUTS: PL713 Piotrkowski
Codice postale: 97-220
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 746 954.14 PLN
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 066 167.90 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 5
Lotto n.: 5
Denominazione:

Gospodarka leśna w leśnictwie Zawady

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/12/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Paweł Zakrzewski Zakład Usług Leśnych
Indirizzo postale: Nowe Zawady 35
Città: Jedlńsk
Codice NUTS: PL921 Radomski
Codice postale: 26-660
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Grabina Edyta Majcher
Indirizzo postale: Grodzisko 18
Città: Stara Błotnica
Codice NUTS: PL921 Radomski
Codice postale: 26-806
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Zakład Usług Leśnych Krzysztof Majcher
Indirizzo postale: Grodzisko 18
Città: Stara Błotnica
Codice NUTS: PL921 Radomski
Codice postale: 26-806
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 956 522.84 PLN
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 589 135.10 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 7
Lotto n.: 7
Denominazione:

Gospodarka leśna w leśnictwie Studzianki

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/12/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Usługi Leśne Adam Wolski
Indirizzo postale: Jaroszki 19
Città: Pionki
Codice NUTS: PL921 Radomski
Codice postale: 26-670
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 999 455.45 PLN
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 587 429.10 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/01/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.